HUDEBNÍ FESTIVAL SLATIŇANYDruhý ročník benefičního Hudebního festivalu Slatiňany 

Proběhne ve dvou červnových víkendech na zámeckém nádvoří a na zahradě  místní Sokolovny. Festival  pořádá MgA. Iva Ryzová a spolek Acord, z.s.. 

Koncert 7. 6. 2024, 19 hod., nádvoří Státního zámku Slatiňany:

Pěvci Gabriela Beňačková, Jakub Pustina, klavírní doprovod Jiří Hrubý

Posluchači budou mít možnost naposledy slyšet stříbřitý soprán legendy české operní scény paní Gabriely Beňačkové, která se v této sezóně 2024 loučí s aktivní pěveckou kariérou. Jakub Pustina je úspěšný tenorista, hostující na mnoha českých i zahraničních operních scénách.

V případě deštivého počasí se koncert uskuteční ve 20 hod. v místním Kostele sv. Martina.

Cena vstupenky: 450,-Kč

 Koncert 8. 6. 2024, 19 hod., nádvoří Státního zámku Slatiňany:

Dechové trio El GonzAles, zpěv: J. Jablunka, H. Otáhalová

Žánrově odlišný koncert, na kterém zazní známé hudební kousky i muzikálové a filmové melodie v netradiční instrumentaci předních hráčů Moravské filharmonie Olomouc Elišky Honkové - flétna, Jana Dvořáka – fagot a Aleše Janečka - klarinet. Vystoupení zpestří svým zpěvem Jiří Jablunka a Hana Otáhalová.

V případě deštivého počasí se koncert uskuteční v místním Kostele sv. Martina.

Cena vstupenky: 350,-Kč

Koncert 9. 6. 2024, 19 hod., nádvoří Státního zámku Slatiňany:

Symfonický orchestr pardubické konzervatoře a sólisté: Matěj Kotal, Anna Stránská

Symfonický orchestr mladých začínajících umělců našeho regionu nám pod vedením dirigenta Tomáše Židka připomene svým repertoárem dvousté výročí narození B. Smetany a rok české hudby. Sólisté Matěj Kotal a A. Stránská jsou velmi úspěšnými studenty pardubické konzervatoře.

V případě deštivého počasí se koncert uskuteční v místní Sokolovně.

Cena vstupenky: 250,-Kč

Koncert 15. 6. 2024, 19 hod., zahrada Sokolovny Slatiňany, Tyršova 431

 Jiří Pavlica & HRADIŠŤAN  

Hradišťan je ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice. Koncert se uskuteční na zahradě Sokolovny, v případě deště uvnitř.

Cena vstupenky: 

580,-Kč přední řady, v případě deště garantovaný vstup do Sokolovny (celkem 250 míst)

550,-Kč zadní řady, v případě deště vrátíme vstupenku.


30% z každé vstupenky věnujeme pomoci potřebným dětem našeho regionu prostřednictvím neziskové organizace Amalthea,z.s., Výtěžek bude využit na terapeutické služby pro děti z pěstounských rodin, které v minulosti prošly traumatickou zkušeností. Služby jsou pro klienty zdarma. Více informací: https://www.amalthea.cz/terapeuticke-sluzby

K benefičnímu účelu festivalu je založena veřejná sbírka s transparentním účtem u České spořitelny, číslo účtu: 6438976339/0800.

Součástí koncertů bude výstava fotografií uměleckého fotografa Jana Kočičáka Kočího, dokumentující práci terapeutů Amalthey z.s. a prodejní výstava olejomaleb  malířky Milady Lenfeldové.

Posluchači budou moci využít nabídku občerstvení před začátkem i v přestávce koncertu jak na zámeckém nádvoří, tak v místní Sokolovně.

Festival se koná pod záštitou: Senátor Jan Tecl, náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, radní Pardubického kraje pro sociální oblast a neziskový sektor Pavel Šotola.

Benefiční festival podpořili: Město Slatiňany, Pardubický kraj, ODP - software s.r.o., Transys s.r.o, Trainlog s.r.o., Alukov a.s., Podlahy Plotz s.r.o., Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o., Kobit - THZ s.r.o., KMZ ocelové konstrukce s.r.o., Soukromý šipkařský klub Stoplights,z.s., Zahradnictví Mikan, Maso - Francouz s.r.o.

Velmi si této podpory vážíme!

Předprodej vstupenek v síti Ticketportal zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/LF42EE6YTC298XER-T5J/LVAUWCFPVI

nebo pomocí QR kodu:


První ročník benefičního Hudebního festivalu přinesl z veřejné sbírky výtěžek        20 000,-Kč.

Finanční prostředky jsme věnovali Domovu sociálních služeb Slatiňany. Všem, kteří se podíleli na této dobročinnosti ze srdce děkujeme!!!


První ročník benefičního Hudebního festivalu Slatiňany proběhne ve dnech:

sobota 10. 6., sobota 17. 6. a sobota 24. 6. 2023 ve venkovních prostorách zámku Slatiňany v jedinečně krásném a intimním prostoru zámeckého nádvoří na Státním zámku Slatiňany.

Pozvání velmi rádi přijali:

10. 6. 2023 v 19 hodin - Andrea Kalivodová a Jakub Pustina, klavírní doprovod: Marta Vašková.

Skvělí operní pěvci, v jejichž podání zazní nejznámější operní árie, dueta, písně a muzikálové melodie.

17.6. 2023 v 19 hodin - Muzica Folklorica s pěveckým sborem Oskoruša

Oceňovaná a známá cimbálová muzika z Velké nad Veličkou patří mezi hudební tělesa, která překračují hranice žánrů a využívají i netradiční hudební nástroje vlastní výroby. (Keramorchestr)

24.6. 2023 v 19 hodin - Žesťové kvinteto pardubických filharmoniků

V podání pěti žesťových hráčů zazní klasická hudba i úpravy populárních melodií dokonce i ze zámeckých oken!

Během všech koncertů proběhne prodejní výstava fotografií Jana Kočičáka Kočího, fotografa, který je ceněn v tuzemsku i v zahraničí. Zabývá se sociálními tématy, dokumenty, reportážemi a street fotem. Fotografie nám uměleckým pohledem autora přiblíží svět těch, v jejichž prospěch chceme věnovat výtěžek všech koncertů.

Benefiční rozměr festivalu: minimálně 30% finančních prostředků z každé vstupenky věnujeme Domovu sociálních služeb Slatiňany, který je využije pro své klienty na pořízení nových terapeutických prvků do relaxační místnosti Snoezelen. K tomuto účelu byla vyhlášena Veřejná sbírka a zřízen transparentní účet u ČS, č.ú.: 6438976339/0800, na který můžete DSS Slatiňany také přímo přispět. Děkujeme.

Na akci je zajištěno občerstvení a prodej suvenýrů, nelze platit kartou. Na každého návštěvníka čeká i milé překvapení.

Vstupenky lze zakoupit na Ticketportalu, https://www.ticketportal.cz/event/HUDEBNI-FESTIVAL-SLATINANY 

osobně ve Vinotéce Ševčík, T.G. Masaryka 883, Slatiňany, nebo v kavárně Mlsný pecivál, Resselovo nám. 135, Chrudim)

Cena: 10.6. 2023 Andrea Kalivodová, Jakub Pustina, Marta Vašková: 230,-Kč, snížené vstupné (senioři ZTP, děti do 15 let 170,-Kč)

17.6. 2023 Muzica Folklorica a pěvecký sbor Oskoruša: 200,-Kč, snížené vstupné 150,-Kč

24.6. 2023 Žesťové kvinteto pardubických filharmoniků: 200,-Kč, snížené vstupné 150,-Kč

(Vstupenky jsme původně nabízeli za vyšší cenu. Díky dalším sponzorům, které se podařilo oslovit a festival podpořili, jsme mohli snížit cenu vstupenek. Všem, kteří si již zakoupili dražší vstupenku, bude Ticketportalem vrácena poměrná částka na jejich účet s informačním mailem.)


Informace pro návštěvníky:

Vstup do areálu: 18:00hod., konec akce ve 21:00 hod.
Zakoupením vstupenky uděluje návštěvník představení výslovný souhlas s pořizováním a užitím fotografií a videozáznamů pořízených v průběhu pořadu.

V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v Kostele sv. Martina ve Slatiňanech v těsné blízkosti zámku.

Záštitu poskytli: senátor Jan Tecl, poslanec Tomáš Dubský a zástupce hejtmana PK Ing. Roman Línek. Velmi si také vážíme podpory Města Slatiňany, Pardubického kraje a všech sponzorů: Alukov a.s., Transys s.r.o., Trainlog s.r.o., Lékárny - IPC Group a.s., KOBIT - THZ CZ s.r.o., Recycling – kovové odpady a.s., Podlahy PLOTZ,s.r.o., KMZ ocelové konstrukce s.r.o., B&D Holetín s.r.o., ODP-software spol. s r.o., Vinotéka Ševčík, s.r.o., MASO-Francouz s.r.o, Soukromý šipkařský klub Stoplights,z.s., Zahradnictví Mikan s.r.o.

Mediální partneři: Chrudimský deník, Chrudimka.cz, Ticketportal. Všem podporovatelům moc děkujeme!!

Věříme, že kombinace prostředí, vystavených uměleckých fotografií a nabídky krásných, kvalitních a rozmanitých hudebních koncertů přinese posluchačům naprosto ojedinělý a nevšední zážitek.

Pořadatel: MgA. Iva Ryzová a divadelní spolek Acord,z.s.


FOTODOKUMENTACE VIZ FOTOGALERIE


Vytvořte si webové stránky zdarma!