Řekli o nás

 

Ozvěny Slatiňan, září 2023, rozhovor s Ivou Ryzovou

Představujeme: IVA RYZOVÁ 

Kultuře se ve Slatiňanech daří. Naši občané si rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek kulturních akcí. A rovněž pořadatelé akcí musí být spokojeni se zájmem lidí. A to je dobře. Každou akci však musí někdo vymyslet, připravit a zorganizovat. A také na ni sehnat peníze. Za vším tedy hledej člověka. Jedním takovým je Iva Ryzová (za svobodna Jelínková), výrazná osobnost nejen slatiňanského kulturního života. Iva Ryzová vystudovala nejprve pedagogickou fakultu v Brně a potom pražskou AMU, obor operní zpěv. V letech 2000–2006 byla sólistka opery a operety v Moravském divadle Olomouc. Po mateřské dovolené tam ještě v několika představeních hostovala. Od roku 2019 externě spolupracuje s Pražským filharmonickým sborem, což je profesionální pěvecké těleso patřící pod Českou filharmonii. Za svého pražského pobytu v letech 2007–2015 vedla dětský i dospělý sbor a pořádala benefiční koncerty. Po návratu do rodných Slatiňan se dlouho nerozhlížela a brzy založila divadelní spolek Acord. A ten už většina Slatiňáků dobře zná. Částečně ze hry pro mládež Baťoh plnej štěstí nebo z pohádky O království, kde strašilo, ale především z hraných zámeckých prohlídek. Ty se staly nesmírně populární a opravdu stojí za to. Je třeba také dodat, že Iva je nejen vedoucí souboru, ale také herečkou, režisérkou a rovněž autorkou. 

Ivo, nejprve se vrátím k tvé operní kariéře. V jakých rolích jsi vystupovala a na které nejraději vzpomínáš? Bylo jich poměrně dost a asi už si na všechny ani nevzpomenu. Nejvýrazněji se mi do paměti asi vryly role Mařenky z opery Prodaná nevěsta B. Smetany, Serafínky z operety Perly panny Serafínky R. Piskáčka, Zerliny z opery Don Giovanni W. A. Mozarta, Adély z operety Netopýr J. Strausse ml., Eurydiky z operety Orfeus v podsvětí J. Off enbacha a Wandy z operety O. Nedbala Polská krev. 

Pomýšlíš ještě na návrat k opeře a velkému divadlu? Nepomýšlím. Po dlouhé odmlce díky čtyřem mateřským jsem si chtěla zkusit, jestli bych se ještě dokázala na divadelní prkna do světa opery a operety vrátit. Podařilo se, že mě v Olomouci během let 2016–2019 obsadili jako hosta do dvou krásných inscenací, které jsem zvládla myslím se ctí, dokonce i s pozitivní kritikou v tisku, ale zjistila jsem, že už to pro mě z vícero důvodů není. Jsem vděčná za možnost občas si zazpívat s Pražským filharmonickým sborem. 

Proč jsi vlastně Olomouc a Prahu vyměnila za Slatiňany? Je v tom i něco jiného než volání domova? V Praze jsme prožili krásný čas, ovšem jak se naše rodina rozrůstala, třípokojový byt nám přestal stačit. Těžko se nám po osmi pražských letech rozhodovalo co dál. Nakonec zvítězila touha po klidném prostředí, čistějším vzduchu, prostoru, blízkosti rodičů. 

Pojďme k Acordu. Ve Slatiňanech býval slavný ochotnický spolek Vrchlický, ten však zanikl někdy v 60. letech a od té doby Slatiňany svůj herecký soubor nemají. Až ty jsi tento divadelní půst ukončila. Pověz nám o tom něco. Spolek Acord byl založen v roce 2019 a popudem k tomu byla náročná a nákladná inscenace Baťoh plnej štěstí. Spolek má jenom tři členy, ale spolupracuje s námi kolem 45 lidí všeho věku. Styl naší práce je poněkud podobný divadelnímu provozu, který jsem sama zažila. Žádnou inscenaci jsme zatím nezkoušeli průběžně třeba rok jednou týdně, ale naopak velmi intenzivně 3 měsíce před plánovanou premiérou. Zkoušíme nejčastěji ve Společenském domě, ale není žádnou výjimkou, že když je Společenský dům obsazen, zkoušíme v provizorních podmínkách u nás doma nebo na zahradě. Jestliže za mnou někdo přijde, že by si chtěl s námi zahrát, snažím se mu vyhovět a obsadit ho. 

Během studií a divadelních let jsem pracovala s mnoha režiséry a velmi dobře si pamatuji, jak jsem se s nimi a jejich stylem práce cítila. Vím, co mi pomohlo k tomu, abych ze sebe dostala na jevišti to nejlepší, a podobně se snažím s lidmi pracovat i já. Velmi mě uspokojuje, když vidím po představení spokojené tváře dospělých i dětských herců, kteří si hraní opravdu užili. Jedině tak si ho totiž mohou užít i diváci. Snažím se, aby každý projekt měl přesah i lidský, ať už ve scénáři, nebo benefi cí. Díky několikrát provedeným inscenacím "Baťoh plnej štěstí", pohádce "O království, kde strašilo" a hudebnímu festivalu jsme různým organizacím pečujícím o potřebné věnovali v průběhu 4 let naší existence dohromady zhruba 130 tisíc korun. 

A co kostýmy, kulisy a další nezbytnosti. To něco stojí. Kdo to platí? Dotáhnout první nápad do konce znamená obsáhnout několik profesí. Napsat scénář je začátek. Následuje mnohdy náročná koordinace zkoušek, často hrajeme ve dvojím obsazení a najít časové průniky zkoušejících je někdy nadlidský výkon. Dále je potřeba zajistit návrh a výrobu kostýmů, scény, rekvizity. Samozřejmě i tvorbu plakátů a propagaci. Další náročná disciplína je sehnat peníze. Pro sebe bych to neuměla, ale pro dobrou věc ano. Asi ne nadarmo se říká, že kdo chce nadchnout ostatní, musí sám hořet. Velmi si vážím důvěry všech, kteří se nechali nakazit mým nadšením a podobně jako já vidí v aktivitách Acordu hodnotu, kterou se rozhodli podpořit. Činnost spolku podporují regionální i některé vzdálenější firmy, Město Slatiňany a Pardubický kraj. Bez této pomoci by nebyla realizace všech nápadů možná. 

Začátek léta jsi nám zpestřila hudebním festivalem na zámeckém nádvoří. Myslím, že tak velkolepou akci Slatiňany dlouho nezažily. Nejen nádherná hudba, ale i prostředí vytvořily nádhernou a hřejivou atmosféru. Jak tě to napadlo? Inspiruje mě krása. Zámecké nádvoří doslova zve k nějaké takové akci, kde se krása vizuální může potkat s krásou zvukovou. Příprava byla časově náročná a člověk musí počítat s tím, že je to sázka do loterie. Do poslední chvíle není jasné, jestli vyjde počasí a jestli přijdou lidi. 

Je těžké sehnat na takovou akci účinkující? Není těžké sehnat účinkující, je těžké to všechno okolo… 

Můžeme se těšit i příští rok? V organizaci Hudebního festivalu Slatiňany bych ráda pokračovala. Možná však dojde k nějakým změnám, o kterých budu včas informovat. 

Opět se musím zeptat, kdo to vše platil? Seznam všech firem viz plakát. Všem za podporu moc děkuji!!!

 Nejen tento festival, ale i divadelní prohlídky zámku naznačují, že se ti na zámku líbí, a že si asi rozumíš s kastelánem Jardou Buštou. Jardovi Buštovi se podařilo úžasně zrekonstruovat zámek, který je půvabnou dominantou našeho městečka. Zámek má zajímavou historii, krásné prostory, malebné okolí. Byla by škoda tyto benefi ty nevyužít a nevdechnout zámeckým interiérům i exteriérům uměleckou formou život. Doufám a věřím, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat ke spokojenosti nás všech. 

A co další plány a nápady? Za vše, co se zatím podařilo, jsem vděčná a považuji to za malý zázrak. Uvidíme, jak a co se bude dařit dál. Od září nastupuji na částečný úvazek jako učitelka do ZUŠ Chrudim. V aktivitách Acordu bych chtěla dál pokračovat, ovšem tak, jak to umožní časové možnosti. V září máme v plánu hrát na zámku pro veřejnost a pro školy divadelní prohlídky, v říjnu na Moravě benefičně Baťoh plnej štěstí, v prosinci a v lednu v Praze pohádku O království, kde strašilo. A pak už zase nová sezóna a již tradiční červnové akce v zámecké zahradě Rodinné odpoledne u Auerspergů, dále divadelní prohlídky a hudební festival. 

Na závěr se tě ještě zeptám na rodinu. Máš čtyři děti, jak to jde skloubit s hraním, zpíváním, režírováním, psaním a vším dalším, co k tomu patří? A máš i nějaké jiné koníčky? Díky velké podpoře rodiny a rodičů vše lze skloubit. Stejným dílem ale oceňuji i všechny herce a pomocníky, kteří se do projektů zapojují. Je potřeba velká zodpovědnost, spolehlivost, vstřícnost, tolerance a kolegialita. Zažijeme spolu při zkoušení spoustu srandy, výsledek nám pak přináší radost a velké uspokojení. Mezi moje záliby patří ještě hra na housle v Chrudimské komorní filharmonii a jsem také vášnivá hráčka pingpongu.

Ozvěny Vydání číslo: 9/2023  


Divadelní hra, která vznikla díky Mary's Meals, nasytila už 121 dětí 

web Mary´s meals, 9.4. 2023

Je to příběh o dokonalém kruhu. Vznik divadelní hry "Baťoh plnej štěstí", kterou má ve svém repertoáru divadelní spolek Acord ze Slatiňan, je důkazem o síle poselství, kterou přináší činnost Mary's Meals. Zároveň ukazuje, že otevřená lidská srdce a ochotné ruce motivované nesobeckým přístupem k jiným lidem dokážou z mála vytvořit velké věci.

Iva Ryzová je zakladatelkou divadelního spolku Acord, který zahájil svoji činnost autorskou hrou "Baťoh plnej štěstí". Genezi neobvyklého sledu událostí, popisuje paní Ryzová takto: "Někdy během roku 2019 přišla moje tehdy 13letá dcera Maruška z fary, kde viděla jeden z dokumentů popisujících činnost Mary's Meals. Byla z něj naprosto nadšená a chtěla, abych se na film sama podívala. Také mě činnost této charitativní organizace oslovila. Maruščino nadšení bylo natolik nakažlivé, že jsem zatoužila po tom, aby se téma pomoci nejchudším dětem prostřednictvím jídla a vzdělání dostalo přijatelnou a zajímavou formou mezi její vrstevníky."

Když hra, tak i divadlo

Paní Iva Ryzová je absolventkou pedagogické fakulty v Brně a hudební fakulty AMU v Praze. Díky své minulé kariéře sólistky opery a operety v Moravském divadle Olomouc poznala divadelní provoz a vše, co je zapotřebí k realizaci inscenace. Rozhodla se tedy zkusit sama napsat scénář, který by propojoval téma činnosti Mary's Meals s rodinným příběhem, jenž by byl blízký současné mládeži.

A protože divadelní hra bez divadla je jako ovečka bez pastvy, rozhodla se paní Ryzová společně s dalšími skvělými lidmi založit divadelní spolek, jehož členy jsou vedla ní také Petra Čejková a Petr Ryza. Ve spolku účinkuje nyní přibližně 50 dospělých nebo dětských herců. Divadelníci museli k uskutečnění projektu sehnat 120 tisíc Kč, koupili speciální laserový projektor, nechali si vyrobit konstrukci, ušili a namalovali kulisy, pořídili kostýmy, rekvizity a další nezbytné věci. Hra, jež přináší závažné téma, ale zároveň v ní nechybí humor, který mládež v publiku pravidelně oceňuje, měla tedy vše, co pořádná inscenace potřebuje. Brzy dostala i poslední nepostradatelnou ingredienci: pozorné diváky…

Pomoc dětem v Česku i zahraničí

V roce 2019 divadelní spolek Acord hru odehrál celkem šestkrát: v Divadle K. Pippicha v Chrudimi pro školy Slatiňany, Chrudim a Pardubice. Divadelníci vybrali přibližně 16 tisíc Kč, které odeslali na sbírkový účet Mary's Meals a postarali se tak o jídlo pro 35 dětí na celý školní rok. Děti navíc z vlastního popudu nashromáždily kolem 30 batohů, které věnovaly do Batůžkového projektu, jenž je podpůrným projektem hlavní činnosti Mary's Meals.

V covidové době byla činnost Acordu přerušena a obnovená inscenace s lehkými úpravami scénáře proběhla v říjnu 2022, opět v Divadle K. Pippicha v Chrudimi, pro děti ze škol ve Slatiňanech a v Chrudimi. Výtěžek pěti repríz byl tentokrát věnován chrudimské organizaci Amalthea, která pečuje o znevýhodněné a problémové děti a rodiny v regionu. Po této inscenaci děti z chrudimského gymnázia zorganizovaly sbírku batohů, která se rozšířila na celou školu i město Chrudim. Vybralo se dohromady 50 batohů.

V březnu 2023 divadlo Acord hrálo "Baťoh" dvakrát pro veřejnost a pak pro ZŠ Horní Lideč. Akce měla podporu místní farnosti i Společenského klubu Lidečko. Na dobrovolném vstupném se celkem vybralo neuvěřitelných 47  704 Kč. Tato částka, která byla opět věnována činnosti organizace Mary's Meals, zajistí jídlo na celý školní rok 86 dětem z nejchudších oblastí světa. Celkem tedy spolek Acord a hra "Baťoh plný štěstí" zajistili jídlo na celý školní rok pro 121 dětí.

Hra, která vznikla díky inspiraci prací, již Mary's Meals vykonává, už čtvrtým rokem rozdává radost a naději lidem v Česku i dětem v nejchudších zemích. Mockrát děkujeme všem divadelníkům i báječným divákům, kteří otevřeli svá srdce myšlence, jež pomocí jídla podávaného ve školách reálně mění lidské životy.Divadelní představení "Baťoh plnej štěstí" – 19. 3. 2023

Zpráva z webu Lidečka, fotografie najdete v oddílu fotogalerie

22 března, 2023 Fotogalerie

V následující galerii se můžete podívat, na fotografie z nedělního divadelního představení "Baťoh plnej štěstí", které odehrál divadelní spolek Acord, z.s. 19. března 2023 ve velkém sále Společenského centra v Lidečku pod záštitou Společenského klubu Lidečko a Farnosti Lidečko. Poté byli všichni pozváni na kávu, buchtu či jiný moučník. Toto divadelní představení pak herci odehráli ještě v pondělí pro okolní základní školy. Na dobrovolném vstupném se celkem vybralo neuvěřitelných 47. 704,-Kč ! To je částka, která s pomocí organizace Mary's meals zajistí jídlo na celý rok 86 dětem z nejchudších oblastí světa. Děkujeme všem, kteří svým příspěvkem pomohli. Poděkování patří i těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci tohoto představení.

Knížata z Auerspergu připravila pro děti rodinné odpoledne

6.6.2022

Chrudimský deník: Romana Netolická

Kněžna Vilemína Auerspergová přivítala v neděli na rodinném odpoledni stovky návštěvníků zámeckého parku.

Zážitky umocnila krása zámecké zahrady. | Foto: Deník/Romana Netolická

Děti nadšeně plnily úkoly, které jim členové knížecí rodiny připravili. Střílely lukem, hrály divadelní scénky, vyráběly šperky, učily se poznávat léčivé byliny a viděly i novou pohádku, kterou nastudovali hlavní aktéři akce, členové divadelního spolku Acord ze Slatiňan. Ke zdařilé akci se sluší poblahopřát, byla perfektně připravená a atmosféra zámecké zahrady jí poskytla přidanou hodnotu.

Divadelní prohlídky zámku Slatiňany

Romana Netolická, šéfredaktorka Chrudimského deníku

Chrudimský deník:  

Divadelníci provázejí návštěvníky zámkem, ukazují život knížecí rodiny

11.9.2020

Divadelníci ze spolku Acord, z.s. zítra návštěvníkům přiblíží život knížecí rodiny Auerspergů v jejich letním sídle, kterým byl Státní zámek ve Slatiňanech.Ti, jimž se podařilo sehnat vstupenky, se přenesou do doby na přelomu 19. a 20. století, ke kterému se vztahuje i vybavení nově otevřené expozice.

HOST DO DOMU...

Prohlídka zámku se naprosto vymyká zvyklostem, které běžně panují v památkových objektech. Místnosti neukazuje průvodkyně s nadrnčeným textem, ale návštěvníky vítá sám kníže František Josef z Auerspergu. Pohledný muž v jídelně s prostřeným stolem vypráví o svém urozeném původu, rodině, svém nadšení pro výdobytky doby, ve které žil. S úsměvem popisuje, jak na zámku nechal instalovat splachovací toalety, vypráví o investicích, jimiž obohatil město Slatiňany. V tom už se z vedlejší komnaty ozývá zpěv a klavír, hosté přicházejí k půvabné kněžně Vilemíně. Tu ztvárňuje Iva Ryzová, předsedkyně divadelního spolu a režisérka hraných prohlídek."Napsala jsem scénář tak, aby se návštěvníci dozvěděli všechna historická fakta a současně, aby se cítili jako očekávaní a velmi vítaní hosté, kterým je natolik důvěřováno, že mohou poznat každodennost knížecí rodiny se všemi radostmi i starostmi," říká Iva Ryzová.

Návštěvníci tak velmi zblízka poznají nejen Vilemínu a Franze Josefa z Auerspergu, ale také jejich pět dětí, komornou, učitelku baletu a francouzskou vychovatelku Saillet.

Hrané prohlídky zajišťuje patnáct účinkujících. Malé slečny si budou moci zatancovat na lekci baletu s mladými princeznami a chlapci si zase mohou vyzkoušet své logické myšlení s princi v zámecké učebně.

Prohlídka končí v přízemí, kde jsou návštěvníci svědky určitého časového posunu do doby, kdy vrcholily přípravy na oslavu stříbrné svatby rodičů. Starší děti zatančí, zahrají na violoncella, kytaru a flétnu, náramnou podívanou zakončí vícehlasý zpěv.

POHLAZENÍ PO DUŠI

"Franz Josef a Vilemína z Auerspergu měli podle dostupných materiálů a korespondence velmi krásný a hluboký vztah. Proto jsem pojala přípravu i realizaci tak, aby prohlídka návštěvníky nejen poučila a pobavila, ale především pohladila po duši," dodává Iva Ryzová.

Kdo nesehnal vstupenky na zítřejší představení nebo jeho reprízu za týden, nemusí zoufat. Divadelní spolek po dohodě s vedením zámku plánuje pokračovat v hraných prohlídkách i napřesrok. Měly by začít v dubnu a konat se budou zřejmě v měsíčních intervalech.

Autor: Romana Netolická 11.9.2020


Divadelní prohlídky zámku Slatiňany

Ing. J. Bušta, kastelán slatiňanského zámku

https://www.facebook.com/pg/zamek.slatinany/posts/?ref=page_internal

Osmnáct krásných divadelních prohlídek v předchozích dnech. Vyprodáno! Ohlasy báječné! Mnohokrát děkujeme, milí návštěvníci, za přízeň. Velké díky všem účinkujícím, kteří se svých rolí zhostili na výbornou. Speciální díky patří Ivě Ryzové za to, že dala dohromady tolik nadšených lidí, připravila scénář a udělal asi tisíc dalších věcí, aby se prohlídky mohly konat. Tak v roce 2021 společně s ACORD
opět na viděnou 🙂


Vánoční příběh

Josífová Kateřina, MŠ Děvčátka Momo

14.06.2020

V letošním školním roce nás v naší Mateřské škole Děvčátka Momo v adventním čase opět navštívil divadelní spolek ....pod vedením paní Ivy Ryzové. Za zpěvu koled a dramatizace příběhu o narození Ježíška dětmi z místní základní školy, jsme se přenesli do dob dávno minulých. Příběh o putování Josefa a Marie do Betléma sledovaly děti napjatě, plně vtaženi do příběhu. Nápadité pojetí vyprávění, krásné hudební podání a důmyslné kulisy, proměnily naší školkovou třídu v pohádkovou krajinu.

Návštěva tohoto divadelního spolku se stala v naší školce už tradicí, ve které, jak doufáme, budeme pokračovat. Mezi vystupujícími dětmi, byla i naše bývalá žačka. Jsme rádi, že naše dávná přátelství pokračují i nadále. Budeme se těšit na další shledání.


Vánoční příběh

Klasický vánoční příběh Marie a Josefa v podání divadelního spolku Acord Slatiňany, přibližuje narození Ježíška tak, jak ho známe z lidové tradice. Výkony dětských herců vám vyloudí úsměv na tváři, jsou přirozené a opravdové. Kostýmy z přírodních materiálů vám připomenou zimu na obrázcích Josefa Lady, písničky vás pohladí po duši a úplně vás...

Představení v dětech vyvolalo silný dojem, v hodinách jsme si pak o něm ještě povídali. Děti cítily potřebu konkrétně pomoci, a tak jsme zašli na poštu a složenkou poslali částku, která nakrmí jedno africké dítě na celý rok. Děti byly šokované, jak malou částkou mohou přispět a přesto pomoci. Děkujeme za možnost opět si uvědomit a srovnat vlastní...

Musím říct, že to bylo opravdu kouzelné. Líbily se mi výkony herců, dětských herců, hudební ztvárnění. Jako učitelka výtvarného oboru jsem ocenila krásné kulisy, nápadité a propracované detaily například, že hodiny tikaly, v pokoji byla lampa... Musím přiznat, že zvolené téma představení bylo skvělé, střídaly se dojemné momenty, které mi vháněly...

Zúčastnili jsme se s naší školou divadelního představení "Batoh plnej štěstí". Tato hra byla dobrým impulzem k přemýšlení a diskuzím nad rozvojovou pomocí, jejím smyslem a možnostmi obyčejného člověka, jak něčím přispět.

Poslední zářijový den jsem společně s žáky naší školy navštívil v chrudimském divadle představení "Baťoh plnej štěstí" slatiňanského divadelního spolku Ty-Já-tr. Za možnost nabídnout toto představení žákům naší školy jsem velice rád, neboť jsme zhlédli vtipně laděné představení, které však nabídlo možnost zamyslet se nad řadou vážných témat. Po...

Žáci 6.-9. tříd ZŠ Slatiňany se dne 2. října účastnili představení "Baťoh plnej štěstí". Učitelé výchovy k občanství a třídní učitelé v každé třídě se žáky pracovali s tématem solidarity před nebo po tomto představení. Vnímáme navozování témat formujících zdravé postoje k dění ve společnosti a uvědomění si osobní zodpovědnosti jako jednu z...

Vytvořte si webové stránky zdarma!