Řekli o nás

 

Knížata z Auerspergu připravila pro děti rodinné odpoledne

6.6.2022

Chrudimský deník: Romana Netolická

Kněžna Vilemína Auerspergová přivítala v neděli na rodinném odpoledni stovky návštěvníků zámeckého parku.

Zážitky umocnila krása zámecké zahrady. | Foto: Deník/Romana Netolická

Děti nadšeně plnily úkoly, které jim členové knížecí rodiny připravili. Střílely lukem, hrály divadelní scénky, vyráběly šperky, učily se poznávat léčivé byliny a viděly i novou pohádku, kterou nastudovali hlavní aktéři akce, členové divadelního spolku Acord ze Slatiňan. Ke zdařilé akci se sluší poblahopřát, byla perfektně připravená a atmosféra zámecké zahrady jí poskytla přidanou hodnotu.

Divadelní prohlídky zámku Slatiňany

Romana Netolická, šéfredaktorka Chrudimského deníku

Chrudimský deník:  

Divadelníci provázejí návštěvníky zámkem, ukazují život knížecí rodiny

11.9.2020

Divadelníci ze spolku Acord, z.s. zítra návštěvníkům přiblíží život knížecí rodiny Auerspergů v jejich letním sídle, kterým byl Státní zámek ve Slatiňanech.Ti, jimž se podařilo sehnat vstupenky, se přenesou do doby na přelomu 19. a 20. století, ke kterému se vztahuje i vybavení nově otevřené expozice.

HOST DO DOMU...

Prohlídka zámku se naprosto vymyká zvyklostem, které běžně panují v památkových objektech. Místnosti neukazuje průvodkyně s nadrnčeným textem, ale návštěvníky vítá sám kníže František Josef z Auerspergu. Pohledný muž v jídelně s prostřeným stolem vypráví o svém urozeném původu, rodině, svém nadšení pro výdobytky doby, ve které žil. S úsměvem popisuje, jak na zámku nechal instalovat splachovací toalety, vypráví o investicích, jimiž obohatil město Slatiňany. V tom už se z vedlejší komnaty ozývá zpěv a klavír, hosté přicházejí k půvabné kněžně Vilemíně. Tu ztvárňuje Iva Ryzová, předsedkyně divadelního spolu a režisérka hraných prohlídek."Napsala jsem scénář tak, aby se návštěvníci dozvěděli všechna historická fakta a současně, aby se cítili jako očekávaní a velmi vítaní hosté, kterým je natolik důvěřováno, že mohou poznat každodennost knížecí rodiny se všemi radostmi i starostmi," říká Iva Ryzová.

Návštěvníci tak velmi zblízka poznají nejen Vilemínu a Franze Josefa z Auerspergu, ale také jejich pět dětí, komornou, učitelku baletu a francouzskou vychovatelku Saillet.

Hrané prohlídky zajišťuje patnáct účinkujících. Malé slečny si budou moci zatancovat na lekci baletu s mladými princeznami a chlapci si zase mohou vyzkoušet své logické myšlení s princi v zámecké učebně.

Prohlídka končí v přízemí, kde jsou návštěvníci svědky určitého časového posunu do doby, kdy vrcholily přípravy na oslavu stříbrné svatby rodičů. Starší děti zatančí, zahrají na violoncella, kytaru a flétnu, náramnou podívanou zakončí vícehlasý zpěv.

POHLAZENÍ PO DUŠI

"Franz Josef a Vilemína z Auerspergu měli podle dostupných materiálů a korespondence velmi krásný a hluboký vztah. Proto jsem pojala přípravu i realizaci tak, aby prohlídka návštěvníky nejen poučila a pobavila, ale především pohladila po duši," dodává Iva Ryzová.

Kdo nesehnal vstupenky na zítřejší představení nebo jeho reprízu za týden, nemusí zoufat. Divadelní spolek po dohodě s vedením zámku plánuje pokračovat v hraných prohlídkách i napřesrok. Měly by začít v dubnu a konat se budou zřejmě v měsíčních intervalech.

Autor: Romana Netolická 11.9.2020


Divadelní prohlídky zámku Slatiňany

Ing. J. Bušta, kastelán slatiňanského zámku

https://www.facebook.com/pg/zamek.slatinany/posts/?ref=page_internal

Osmnáct krásných divadelních prohlídek v předchozích dnech. Vyprodáno! Ohlasy báječné! Mnohokrát děkujeme, milí návštěvníci, za přízeň. Velké díky všem účinkujícím, kteří se svých rolí zhostili na výbornou. Speciální díky patří Ivě Ryzové za to, že dala dohromady tolik nadšených lidí, připravila scénář a udělal asi tisíc dalších věcí, aby se prohlídky mohly konat. Tak v roce 2021 společně s ACORD
opět na viděnou 🙂


Vánoční příběh

Josífová Kateřina, MŠ Děvčátka Momo

14.06.2020

V letošním školním roce nás v naší Mateřské škole Děvčátka Momo v adventním čase opět navštívil divadelní spolek ....pod vedením paní Ivy Ryzové. Za zpěvu koled a dramatizace příběhu o narození Ježíška dětmi z místní základní školy, jsme se přenesli do dob dávno minulých. Příběh o putování Josefa a Marie do Betléma sledovaly děti napjatě, plně vtaženi do příběhu. Nápadité pojetí vyprávění, krásné hudební podání a důmyslné kulisy, proměnily naší školkovou třídu v pohádkovou krajinu.

Návštěva tohoto divadelního spolku se stala v naší školce už tradicí, ve které, jak doufáme, budeme pokračovat. Mezi vystupujícími dětmi, byla i naše bývalá žačka. Jsme rádi, že naše dávná přátelství pokračují i nadále. Budeme se těšit na další shledání.


Vánoční příběh

Klasický vánoční příběh Marie a Josefa v podání divadelního spolku Acord Slatiňany, přibližuje narození Ježíška tak, jak ho známe z lidové tradice. Výkony dětských herců vám vyloudí úsměv na tváři, jsou přirozené a opravdové. Kostýmy z přírodních materiálů vám připomenou zimu na obrázcích Josefa Lady, písničky vás pohladí po duši a úplně vás...

Představení v dětech vyvolalo silný dojem, v hodinách jsme si pak o něm ještě povídali. Děti cítily potřebu konkrétně pomoci, a tak jsme zašli na poštu a složenkou poslali částku, která nakrmí jedno africké dítě na celý rok. Děti byly šokované, jak malou částkou mohou přispět a přesto pomoci. Děkujeme za možnost opět si uvědomit a srovnat vlastní...

Musím říct, že to bylo opravdu kouzelné. Líbily se mi výkony herců, dětských herců, hudební ztvárnění. Jako učitelka výtvarného oboru jsem ocenila krásné kulisy, nápadité a propracované detaily například, že hodiny tikaly, v pokoji byla lampa... Musím přiznat, že zvolené téma představení bylo skvělé, střídaly se dojemné momenty, které mi vháněly...

Zúčastnili jsme se s naší školou divadelního představení "Batoh plnej štěstí". Tato hra byla dobrým impulzem k přemýšlení a diskuzím nad rozvojovou pomocí, jejím smyslem a možnostmi obyčejného člověka, jak něčím přispět.

Poslední zářijový den jsem společně s žáky naší školy navštívil v chrudimském divadle představení "Baťoh plnej štěstí" slatiňanského divadelního spolku Ty-Já-tr. Za možnost nabídnout toto představení žákům naší školy jsem velice rád, neboť jsme zhlédli vtipně laděné představení, které však nabídlo možnost zamyslet se nad řadou vážných témat. Po...

Žáci 6.-9. tříd ZŠ Slatiňany se dne 2. října účastnili představení "Baťoh plnej štěstí". Učitelé výchovy k občanství a třídní učitelé v každé třídě se žáky pracovali s tématem solidarity před nebo po tomto představení. Vnímáme navozování témat formujících zdravé postoje k dění ve společnosti a uvědomění si osobní zodpovědnosti jako jednu z...

Vytvořte si webové stránky zdarma!