Mgr. Ivo Mandys, ředitel ZŠ Slatiňany

06.05.2020

Žáci 6.-9. tříd ZŠ Slatiňany se dne 2. října účastnili představení "Baťoh plnej štěstí". Učitelé výchovy k občanství a třídní učitelé v každé třídě se žáky pracovali s tématem solidarity před nebo po tomto představení. Vnímáme navozování témat formujících zdravé postoje k dění ve společnosti a uvědomění si osobní zodpovědnosti jako jednu z nejdůležitějších věcí, které si žáci ze základní školy mají odnést. Představení mělo vysokou úroveň a zaujalo žáky nejen hereckými výkony, ale i nápaditým zpracováním. Za důležité pro pochopení a přijetí poselství tohoto představení u dětí považujeme zapojení jejich vrstevníků a spolužáků do hry.

Vytvořte si webové stránky zdarma!