POMÁHÁME

BENEFICE PRO MARY´S MEALS

Ve dnech 20. a 21. 10 2023 jsme hráli benefičně inscenaci Baťoh plnej štěstí v Brně pro základní školy a v Kroměříži na akci Manželská setkání. Z akce jsme vybrali výtěžek 25 200,-Kč, který jsme odeslali organizaci Mary´s meals. Tato částka nasytí 45 dětí v nejchudších oblastech světa na celý rok.


Pomáháme Domovu sociálních Služeb Slatiňany

V červnu 2023 se uskutečnil 1. ročník benefičního Hudebního festivalu Slatiňany. Záměrem je oživit a využít krásný prostor nádvoří Státního zámku Slatiňany. 

Ve třech sobotách proběhly na zámeckém nádvoří tři koncerty různých žánrů spolu s prodejní výstavou uměleckých fotografií Jana Kočičáka Kočího.  ( Viz odstavec Hudební festival Slatiňany) Na fotografiích byli zachyceni klienti DSS Slatiňany, v jejichž prospěch jsme věnovali výtěžek ze všech koncertů (30 % z každé vstupenky). Spolek Acord k tomuto účelu založil veřejnou sbírku. Výtěžek z koncertů činil 20 000,- Kč.


Z webové stránky Maryś meals:

https://www.marysmeals.cz/kdo-jsme/novinky-a-blogy/divadelni-hra-nasytila-uz-121-deti

Divadelní hra, která vznikla díky Mary's Meals, nasytila už 121 dětí

Sdílet na Facebooku

Sdílet na Twitteru

Je to příběh o dokonalém kruhu. Vznik divadelní hry "Baťoh plnej štěstí", kterou má ve svém repertoáru divadelní spolek Acord ze Slatiňan, je důkazem o síle poselství, kterou přináší činnost Mary's Meals. Zároveň ukazuje, že otevřená lidská srdce a ochotné ruce motivované nesobeckým přístupem k jiným lidem dokážou z mála vytvořit velké věci.

Iva Ryzová je zakladatelkou divadelního spolku Acord, který zahájil svoji činnost autorskou hrou "Baťoh plnej štěstí". Genezi neobvyklého sledu událostí, popisuje paní Ryzová takto: "Někdy během roku 2019 přišla moje tehdy 13letá dcera Maruška z fary, kde viděla jeden z dokumentů popisujících činnost Mary's Meals. Byla z něj naprosto nadšená a chtěla, abych se na film sama podívala. Také mě činnost této charitativní organizace oslovila. Maruščino nadšení bylo natolik nakažlivé, že jsem zatoužila po tom, aby se téma pomoci nejchudším dětem prostřednictvím jídla a vzdělání dostalo přijatelnou a zajímavou formou mezi její vrstevníky."

Když hra, tak i divadlo

Paní Iva Ryzová je absolventkou pedagogické fakulty v Brně a hudební fakulty AMU v Praze. Díky své minulé kariéře sólistky opery a operety v Moravském divadle Olomouc poznala divadelní provoz a vše, co je zapotřebí k realizaci inscenace. Rozhodla se tedy zkusit sama napsat scénář, který by propojoval téma činnosti Mary's Meals s rodinným příběhem, jenž by byl blízký současné mládeži.

A protože divadelní hra bez divadla je jako ovečka bez pastvy, rozhodla se paní Ryzová společně s dalšími skvělými lidmi založit divadelní spolek, jehož členy jsou vedla ní také Petra Čejková a Petr Ryza. Ve spolku účinkuje nyní přibližně 50 dospělých nebo dětských herců. Divadelníci museli k uskutečnění projektu sehnat 120 tisíc Kč, koupili speciální laserový projektor, nechali si vyrobit konstrukci, ušili a namalovali kulisy, pořídili kostýmy, rekvizity a další nezbytné věci. Hra, jež přináší závažné téma, ale zároveň v ní nechybí humor, který mládež v publiku pravidelně oceňuje, měla tedy vše, co pořádná inscenace potřebuje. Brzy dostala i poslední nepostradatelnou ingredienci: pozorné diváky…

Pomoc dětem v Česku i zahraničí

V roce 2019 divadelní spolek Acord hru odehrál celkem šestkrát: v Divadle K. Pippicha v Chrudimi pro školy Slatiňany, Chrudim a Pardubice. Divadelníci vybrali přibližně 16 tisíc Kč, které odeslali na sbírkový účet Mary's Meals a postarali se tak o jídlo pro 35 dětí na celý školní rok. Děti navíc z vlastního popudu nashromáždily kolem 30 batohů, které věnovaly do Batůžkového projektu, jenž je podpůrným projektem hlavní činnosti Mary's Meals.

V covidové době byla činnost Acordu přerušena a obnovená inscenace s lehkými úpravami scénáře proběhla v říjnu 2022, opět v Divadle K. Pippicha v Chrudimi, pro děti ze škol ve Slatiňanech a v Chrudimi. Výtěžek pěti repríz byl tentokrát věnován chrudimské organizaci Amalthea, která pečuje o znevýhodněné a problémové děti a rodiny v regionu. Po této inscenaci děti z chrudimského gymnázia zorganizovaly sbírku batohů, která se rozšířila na celou školu i město Chrudim. Vybralo se dohromady 50 batohů.

V březnu 2023 divadlo Acord hrálo "Baťoh" dvakrát pro veřejnost a pak pro ZŠ Horní Lideč. Akce měla podporu místní farnosti i Společenského klubu Lidečko. Na dobrovolném vstupném se celkem vybralo neuvěřitelných 47  704 Kč. Tato částka, která byla opět věnována činnosti organizace Mary's Meals, zajistí jídlo na celý školní rok 86 dětem z nejchudších oblastí světa. Celkem tedy spolek Acord a hra "Baťoh plný štěstí" zajistili jídlo na celý školní rok pro 121 dětí.

Hra, která vznikla díky inspiraci prací, již Mary's Meals vykonává, už čtvrtým rokem rozdává radost a naději lidem v Česku i dětem v nejchudších zemích. Mockrát děkujeme všem divadelníkům i báječným divákům, kteří otevřeli svá srdce myšlence, jež pomocí jídla podávaného ve školách reálně mění lidské životy.


Díky představením jsme mohli poslat v roce 2019 organizaci Mary´s meals víc jak 15 000,- Kč, což je částka, která stačí na zajištění jídla pro 25 dětí v nejchudších oblastech světa na 1 rok. Současně máme pro tyto děti připraveno kolem 30 vybavených školních batohů.

Výtěžek z dvojího hraní hry Baťoh plnej štěstí v Lidečku ve dnech 19. a 20.března 2023 činil 47 704,-Kč. Tato částka zajistí díky organizaci Mary´s meals jídlo 86 dětem v nejchudších oblastech světa na celý rok!

Díky říjnovým představením této inscenace v Divadle K. Pippicha v Chrudimi uspořádali studenti nižšího gymnázia Josefa Ressela Chrudim sbírku baťohů do batůžkového projektu. Podařilo se jim nashromáždit 50 batohů, které budou dopraveny potřebným dětem.


Pomáháme organizaci Amalthea, z.s.

6. a 7. 10. 2022

Z pěti představení hry "Baťoh plnej štěstí" v opětovném nastudování 6. a 7. 10. pro školy a veřejnost jsme věnovali 20 000,- Kč chrudimské neziskové organizaci Amalthea, pečující o znevýhodněné děti a rodiny našeho regionu, konkrétně na centrum pro předškoláky Amálka. Akce proběhla s přispěním města Chrudim.

Pomáháme Charitě Chrudim

17. 9. 2022

Benefiční představení pohádky "O království, kde strašilo" se uskutečnilo dne 17. 9. v chrudimském divadle K. Pippicha. Výtěžek 5 500,- Kč jsme věnovali  Charitě Chrudim.

Pomáháme ukrajinským občanům, žijícím provizorně díky válce na Ukrajině ve Slatiňanech

5. 6. 2022

Rodinné odpoledne u Auerspergů navštívilo kolem 60 lidí ukrajinské národnosti, žijících ve Slatiňanech, měli vstup a malé občerstvení zdarma, akce proběhla s přispěním Města Slatiňany.

Pomáháme dětem z Dětského domova Chrudim

18. a 9. 2022 a 6. 10. 2022

35 dětí z dětského domova v Chrudimi s personálním doprovodem navštívili zdarma divadelní prohlídky na slatiňanském zámku a představení "Baťoh plnej štěstí" v Divadle K. Pippicha ve Chrudimi.

Batůžkový projekt

Milé děti, rodiče, přidejte se k nám a podpořte znevýhodněné děti v oblastech, kde nejvíc chybí vzdělání a jídlo. Máte-li batoh, (může být i použitý), který byste mohli věnovat, naplňte ho školními pomůckami a dopravte ho na sběrné místo. (Klášterní 461, Slatiňany). Odtud bude pomocí organizace Maryś meals dopraven do cílové destinace. Co všechno má v batohu být, se dočtete na:  https://www.marysmeals.cz/zapojte-se/projekty/batuzkovy-projekt


Vytvořte si webové stránky zdarma!