O nás

Jsme divadelní spolek, ve kterém se angažuje mnoho dětských i dospělých nadšenců pro divadlo. Naše tvorba je primárně autorská. Zabýváme se širokým spektrem témat, chceme potěšit, pobavit, poučit, pomoci, motivovat nenásilnou a vtipnou formou k zamyšlení nad důležitými tématy a aspekty života. Hrajeme pro děti i pro dospělé. 


Název...

Slatiňanský divadelní spolek vznikl na jaře roku 2019 pod názvem Ty-Já-tr Slatiňany, z.s. Z velkého nadšení nad nápadem, jaký zvolit název, jsme až po založení spolku zjistili, že podobný soubor, podobného názvu již existuje v Praze. Dohodli jsme se tedy s pražským Ty-já-trem na změně a od června tohoto roku 2020 se jmenujeme  ACORD.  Proč?  Protože akord je souznění, krása a harmonie složená z jednotlivostí.., protože COR je latinsky srdce a protože naše cesta je cestou od srdce k srdci...

Jak to začalo...

Impulsem ke vzniku spolku bylo setkání Ivy a Petry. Iva Ryzová měla již předchozí zkušenosti s dramatickou tvorbou a přála si uskutečnit nějaký větší autorský projekt. V té době potkala díky dcerám Petru Čejkovou. Ukázalo se, že jejich tužby dělat divadlo s dětmi a pro děti se v mnohém podobají. Ke spolupráci přizvaly slatiňanskou výtvarnici Jarku Hoškovou, se kterou Iva již dříve spolupracovala. Samotným impulzem k vytvoření první větší inscenace bylo nadšení Iviny třináctileté dcery Marušky ze zhlédnutého dokumentu "Child 31" o pomoci hladovějícím a opuštěným dětem. Ještě ten večer spolu vymyslely základní kostru příběhu, aby se tak téma solidarity, priorit a vztahů mohlo dostat do co nejširšího okruhu mládeže . Pak už to šlo ráz na ráz. Díky podpoře Petry a celé její rodiny byl založen spolek, Iva napsala scénář a ujala se režie, Jarka vytvořila krásné kulisy a z původní myšlenky vznikla autorská hra "Baťoh plnej štěstí", které se kromě 2 dospělých účastnilo 15 šikovných dětí a mládeže ve věku 8-19 let, včetně studenta herectví, Michala Busty, který se aktivně podílel na režii. Hru shlédlo v Chrudimském divadle K. Pippicha během 7 repríz kolem 700 diváků, převážně mládeže ve věku 12-15 let a byla velmi pozitivně přijata. Podařilo se nám nadchnout pro tuto myšlenku mnoho kamarádů, firem, i zastupitelů, kteří nás finančně podpořili. Abychom naplnili úmysl celé hry, rozhodli jsme se věnovat výtěžek ze všech školních představení charitativní organizaci Mary´s meals, jejíž činností jsme se inspirovali. 

Co přinášíme a jak pomáháme?

Tvoříme srdcem. 

Naše inscenace na vás dýchnou pohodou, laskavostí i nabídkou k zamyšlení..

Toužíme  potěšit srdce i mysl herců i diváků. 

Našimi aktivitami chceme potěšit, pomáhat i povzbuzovat. 

Na naše představení mají děti z dětských domovů vstup zdarma.

Výtěžek repríz hry "Baťoh plnej štěstí" chceme nadále věnovat potřebným a ohroženým dětem vždy v místě, kde hrajeme. Touto inscenací pomáháme šířit myšlenku pomoci opuštěným a hladovějícím dětem ve světě, chceme ukázat, že když někomu pomůžeme, obdarujeme tím i sami sebe. Podařilo se nám kromě výtěžku z představení nashromáždit od dětí ze základních škol Chrudimska téměř 30 vybavených školních batůžků pro nejchudší děti světa.


MgA. Iva Ryzová je absolventkou pedagogické fakulty v Brně a hudební fakulty AMU v Praze.  3 roky byla v angažmá Moravského divadla Olomouc jako solistka opery a operety, nyní po mnohaleté mateřské pauze opět hostuje v MD Olomouc. Je také externistkou Pražského filharmonického sboru a koordinátorkou Rodinných konferencí. Je maminkou 4 dětí. Své divadelní zkušenosti již mnoho let zúročuje v tvořivé práci s dětmi a mládeží, ať už se jedná o tvorbu scénáře, režii, skládání písní k představení, nebo nácviku hudební složky.. Před vznikem spolku již zrealizovala dvě hudebně divadelní představení pro děti předškolního a mladšího školního věku. (Lesní pohádka a Vánoční pohádka)


Mgr. Petra Čejková Vystudovala pedagogickou fakultu v Hradci Králové a 4 roky učila na základní škole ve Slatiňanech. Učitelství se sice již nevěnuje, protože pracuje v rodinné firmě, ale práce s dětmi ji velice naplňuje. Má zkušenosti z mnohaletého účinkování ve folklórním souboru, pohyb na jevišti jí je vlastní, navštěvuje profesionální kurzy herectví a byla spolutvůrcem uměleckých i technických záležitostí ohledně vzniku spolku. Je maminkou 2 dětí.

Jarka Hošková je výtvarnice, která mnoho let pracuje v Ústavu sociální péče s mentálně postiženými klienty, které citlivým způsobem vede k rozvíjení jejich nevšedních talentů a snaží se o prezentaci jejich činnosti na veřejnosti. Jejich obrazy zdobí prostory mnohých veřejných institucí v našem regionu. Je maminkou 3 dětí. 


Během roku 2020 byli  přijati další členové spolku:  Ing. Petr Ryza, Jaroslava Woffová a Jan Woff.